Nieuwe praktijkruimte in Eindhoven – Woensel – Achtse Barrier

Met ingang van 1 januari 2014 is de praktijk definitief gevestigd in 

Picardiehof  29

5627 HL Eindhoven

Telefoon 06 57 57 96 93 / 040 2 42 69 38